Over Ons

Missie en Kernwaarde

1.TEAMPRESTO

PROFIEL PER OKTOBER 2011

Naam Wielrenvereniging Team Presto
Rechtspersoonlijkheid Vereniging  (adv.blad staat Suriname dd.16 feb.2010)
Opgericht sinds 1 december 2004
Huisadres Albertlaan 61
Secretarieeladres Albertlaan 61
Emailadres wvteampresto@yahoo.com
website www.bigibergi.com/ www.teampresto.org
facebook Cycling teampresto
Contactgegevens Voorzitter: Ewald Ceder   mob.:8716980
Bestuur Secretaris: Orcine Chan A Hung   mob.:8595795
  Penningmeester: Willy Rodriquez   mob.:8643010
Aantal leden 2011 Nieuwelingen: 5
  Junioren: 5
  Senioren: 5


GEWENST PROFIEL PER OKTOBER 2015

Naam Wielrenvereniging Team Presto
Rechtspersoonlijkheid Vereniging  (adv.blad staat Suriname dd.16 feb.2010)
Opgericht sinds 1 december 2004
Huisadres Albertlaan 61
Secretarieeladres Albertlaan 61
Emailadres wvteampresto@Gmail.com
website www.bigibergi.com
facebook Cycling teampresto
Contactgegevens Voorzitter: Ewald Ceder   mob.:8716980
Bestuur Secretaris: Orcine Chan A Hung   mob.:8595795
  Penningmeester: Willy Rodriquez   mob.:8643010
CATEGORIE Aantal                     trainers
Aantal leden 2015 Nieuwelingen: 50         6
  Junioren: 40                4
  Senioren: 30               2
  U klasse: 20               3
Oudercommissie  
Supportersclub  


2. MISSIE EN KERNWAARDEN

Missie


Team Presto zorgt op professionele wijze voor een bevorderend klimaat voor de wielrensport in Suriname door benutting van relevante hulpmiddelen en stimuli, zowel binnen als buiten Suriname.

Kernwaarden

Voor het beoefenen van de wielrensport bij Team Presto, wordt van haar leden verwacht dat zij de drie kernwaarden op verschillende gebieden in hun leven toepassen, t.w:

  1. Discipline
  2. Uithoudingsvermogen/ volharding
  3. Strategisch handelen.

Door te leven naar deze kernwaarden, belichamen zij de lijfspreuk van Team Presto,
“in elke richting vooruit”.


Meetbare indicatoren


De professionele aanpak wordt gemeten aan de hand van:
* aanwas van nieuwe leden
* behoud van oude leden
* jaarlijkse verbetering van de interne organisatie

* ontwikkeling van talentvolle wielrenners d.m.v.deelname aan o.a.internationale wielrenevenementen

* aantal lokaal georganiseerde wielrenevenementen
* kwaliteit van de georganiseerde wielrenevenementen

* aantrekken van sponsoren
* werken a.d.h.v budgetten en verantwoording omtrent de bestedingen

* aantal promotie campagnes ter bevordering van naamsbekendheid, imago
* aantal strategische netwerken c.q samenwerkingsrelaties derden/organisaties

Foto's

@nodeName@nodeName@nodeName@nodeName@nodeName
 
de schakel